Hướng dẫn Rút tiền từ sàn TickMill ra Tài khoản ngân hàng bằng Ngân Lượng

Tương tự như nộp, khi rút bạn chọn rút tiền và thực hiện theo màn hình và thực hiện theo thứ tự như ảnh hướng dẫn ở bên dưới:

Bạn điền biểu mẫu nhận tiền tiền sẽ chuyển về trong 24 h làm việc- thông thường rất nhanh.

Chúc bạn thành công!