Hướng dẫn đăng ký tài khoản TickMill và Xác minh TickMill từ A-Z

Phần 1: Mở tài khoản TickMill

Bạn điền biểu mẫu để khai báo thủ tục hành chính mở hồ sơ tài khoản tickmill . Theo như hướng dẫn.

1.1 Bước 1: ĐĂNG KÝ KHU VỰC KHÁCH HÀNG 1/2

1.2. Bước 2.ĐĂNG KÝ KHU VỰC KHÁCH HÀNG 2/2

 

1.3. Bước 3. Đăng ký thành công xác minh địa chỉ email

Bạn vào email xác minh email do tick mill gửi là hỗ sơ sẽ tạo thành công . Bạn có thể đăng nhập vào tick mill bằng email và mật khẩu  tại đây: secure.tickmill.com

1.4. Xác minh tài khoản TickMill

Sau khi xác minh email sau đăng nhập trang cá nhân TickMill bạn phải xác minh giấy tờ.

Bạn chụp các tấm hình sau để xác minh tài khoản, nếu ko tìm thấy vị trí tải hãy liên hệ live chat!
1- mặt trước chứng minh thư
2- Mặt sau chứng minh thư
3- Mặt trước giấy phép lái xe

Bạn tham khảo 1 số hình ảnh dùng để xác minh.

Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để mở tài khoản cũng như xác minh tài khoản trên Tickmill.

Chúc các bạn thành công!